Over de auteur ‘Endometriose en menstruatieklachten te lijf

Stephanie van Hulst, gelicenseerd acupuncturist en Chinees herbalist is de auteur van het endometriosedieet gebaseerd op de Chinese voedingsleer. Ze heeft zich sinds 2006 diepgaand gespecialiseerd in de behandeling van endometriose(klachten) in haar praktijk te Nijmegen. In haar praktijk ontvangt zij vrouwen met endometriose uit Nederland, België en Duitsland en geeft daarnaast wereldwijd Skype-consulten (zie ook www.praktijkvanhulst.nl).

Het is haar missie vrouwen met endometriose een aangenamer en fitter leven te bieden. Ze ondersteunt hen door mogelijkheden aan te reiken voor een behandeling van endometriose(klachten) op zowel regulier als complementair vlak. Ze werkt bij voorkeur samen met gynaecologen. In 2008 heeft zij de eerste versie van het endometriosedieet geschreven. Met het geschreven boek geeft ze vrouwen met endometriose een belangrijk hulpmiddel om endometrioseklachten te verminderen en toch lekker te blijven eten. In het boek heeft ze haar jarenlange kennis van endometrioseklachten en voeding gebundeld.

Stephanie van Hulst gaf op het Internationaal Europees Acupunctuurcongres te Rothenburg (2015) een lezing aan collega’s over de rol van voeding bij endometriose(klachten). Op verzoek geeft ze lezingen, workshops en scholing.